Hämta / Lämna filer

Smidigt att hämta/lämna filer

För digitala leveranser gäller följande: 


E-POST 

Maila dina original till info@tigraph.se (mailen bör helst inte överstiga 5Mb) 

FTP 

FTP-adress: ftp.tigraph.se

Kontakta oss på info@tigraph.se för inloggningsuppgifter. 


För att överföra filer via FTP, krävs en FTP-klientprogramvara