Några enkla knep för att din trycksak ska bli riktigt bra:

  • Bilder separeras till CMYK, gärna med hjälp av aktuell ICC-tryckprofil enligt ISO Standard.
  • Bilder sparas som EPS, TIFF eller JPEG.
  • Kontrollera upplösningen på bilderna, d.v.s. 2 x rastertätheten (ex. 2×150 lpi=300 PPI).
  • Se till att typsnitten är inkluderade i PDF-filen, eller bifogade om vi får öppna dokument.
  • Bifoga gärna en utskrift på ert material