PPI (Pixels Per Inch):

Bestämmer upplösning i en bild (om den är punktuppbyggd). Ju högre PPI desto högre upplösning och bildkvalitet. 300 PPI är brukligt för trycksaksproduktion. En punktuppbyggd bild kan inte förstoras allt för mycket utan att tappa kvalité.

Vektorgrafik

Bilder och text som är oberoende av upplösning och storlek. Kan förstoras utan att det påverkar kvaliteten. Tillämpas ofta i logotyper och textsammanhang vid tryck.

PMS (Pantone Matching System)

Ett färgsystem med en mängd färger i massor av nyanser. Varje färg har ett nummer som man kan ange och veta exakt hur färgen kommer att se ut i tryck. PMS-systemet är standard för logotyper. PMS kan även dra ner produktionskostnaden då de flesta logotyper har 1-3 färger och inte behöver tryckas i fyrfärg (CMYK) som är alternativet till PMS-systemet.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Keycolour/svart)

Även kallat fyrfärg – det färgsystem man använder för att återge färger i tryck.