SMIDIGT ATT HÄMTA/LÄMNA FILER

För digitala leveranser gäller följande:

E-post

Maila dina original till info@tigraph.se (mailen bör helst inte överstiga 5Mb)

FTP

FTP-adress: ftp.tigraph.se
Kontakta oss på info@tigraph.se för inloggningsuppgifter.

För att överföra filer via FTP, krävs en FTP-klientprogramvara